บริการอินเทอร์เน็ต
เชื่อมโยง
 
 
 ข้อมูลโรงเรียน
     ประวัติโรงเรียน
     วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
     อัตลักษณ์ของโรงเรียน
     ข้อมูลบุคลากร
     ข้อมูลนักเรียน
     แผนผังโรงเรียน
     ห้องสมุดโรงเรียน
     คู่มือประชาสัมพันธ์
 
 
 สาระน่ารู้
     สพม.10
     เทคโนโลยีสารสนเทศ te004
     เทคโนโลยีสารสนเทศ in 138
     สารสนเทศกับการรู้สารสนเทศ
     Nectec
     SchoolNet Thailand
     Thaigoodview
     พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
     วิชาการดอทคอม
     สำนักวรรณกรรม
     อุทยานการเรียนรู้
     ICT GIFTED
 
 
 Facebook ของโรงเรียน
     ทีมงานช่างภาพ
     TYC ชุมชนแม่กลอง
     กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
     ชมรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
     ชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์
     ครูถาวรานุกูล
     เพจวิชา IS
 
 สื่อการเรียนรู้
     เทคโนโลยีสารสนเทศ
     กิจกรรมแนะแนวเพศศึกษา
 
 
         ข่าวโรงเรียนถาวรานุกูล (คลิกที่รูปภาพ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)
         ข่าวโรงเรียนถาวรานุกูล (นำเมาส์ชี้ที่กระดานดำเพื่ออ่าน)
 
 
   ประกาศโรงเรียนถาวรานุกูล เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา
   สรุปรายการชนะเลิศที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65
   ตารางเรียนปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
   เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาปี 2558
   สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2557
   ตารางเรียนปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
   ตัวอย่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบัติโรงเรียนถาวรานุกูล
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเทศน์มหาชาตินักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557
   การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 20 (รางวัลชนะเลิศ)
  อ่านข่าวสารทั้งหมด 

         ข่าวการศึกษาจากเว็บ ครูบ้านนอก.com

         ข่าวการศึกษา
         ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้
 
ผู้อำนวยการ
นาฬิกา
๐๐๐๐๐๐
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนถาวรานุกูล  จังหวัดสมุทรสงคราม
34/9 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ  ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร.034-711238  โทรสาร 034-711238 ต่อ 121
E-mail Administrator :  m504144004@gmail.com
ปรับปรุงล่าสุด : 24-Nov-2015 23:32