ข่าวสาร
บุคลากร
บริการอินเทอร์เน็ต
เชื่อมโยง
ติดต่อ-แนะนำ
 
 
 ข้อมูลโรงเรียน
     ประวัติโรงเรียน
     วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
     อัตลักษณ์ของโรงเรียน
     ข้อมูลบุคลากร
     ข้อมูลนักเรียน
     แผนผังโรงเรียน
     ห้องสมุดโรงเรียน
 สาระน่ารู้
     เทคโนโลยีสารสนเทศ in 138
     สารสนเทศกับการรู้สารสนเทศ
     Nectec
     SchoolNet Thailand
     Thaigoodview
     พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
     วิชาการดอทคอม
     สำนักวรรณกรรม
     อุทยานการเรียนรู้
     ICT GIFTED
 
         ข่าวโรงเรียนถาวรานุกูล (นำเมาส์ชี้ที่กระดานดำเพื่ออ่าน)
 
 
คืนสู่เหย้า 88 ปี แดงขาว ถาวราฯ
ผู้อำนวยการ
                   นาฬิกา
๐๐๐๐๐๐
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนถาวรานุกูล  จังหวัดสมุทรสงคราม
34/9 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ  ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร.034-711238  โทรสาร 034-711238 ต่อ 121
E-mail Administrator :  m504144004@gmail.com
ปรับปรุงล่าสุด : 26-May-2014 23:26